การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจัดส่ง

การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจัดส่ง

HAMER4X4 (ประเทศไทย) เมื่อท่านได้รับสินค้าหรือบริการเรียบร้อยแล้วพบปัญหา บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การพิจารณารับคืนสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ทั้งนี้คำพิจารณาของ บริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

ข้อกำหนดของการยกเลิกสินค้า

      ลูกค้ามีสิทธิ์ยกเลิกการซื้อขายโดยมีหนังสือแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบผ่านทาง HAMER CALL CENTER ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับสินค้าหรือบริการ และให้ส่งคืนสินค้าพร้อมเอกสารหลักฐานอ้างอิงการซื้อให้แก่บริษัทฯในสภาพที่สมบูรณ์ ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

– สินค้านั้นจะต้องไม่มีความชำรุดเสียหาย/บุบสลายจากการกระทำของลูกค้า

-หากลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงสถานที่การจัดส่งสินค้าสามารถทำได้ในระยะเวลานับตั้งแต่การสั่งสินค้า ภายใน 2 วัน หากหลังจากห้วงเวลานี้ ทางบริษัทมีการจัดส่งสินค้าแล้ว ทางลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้ากลับมาให้ทางบริษัท เพื่อทำการจัดส่งใหม่

– สินค้าต้องแนบใบเสร็จรับเงิน/เอกสารยืนยันการชำระเงินจากธนาคารหรือ Email และเซลล์สลิป/ใบกำกับภาษี ที่อยู่ปลายทางจากขนส่งเอกชนในซองพลาสติกบนกล่องพัสดุ (กรณีส่งโดยขนส่งเอกชน)

  •  สินค้านั้นต้องไม่ผ่านการใช้งาน ไม่ตัดป้ายตราสินค้าหรือป้ายราคาออก และพร้อมกล่องบรรจุหรือหีบห่อในสภาพที่สมบูรณ์, ใบรับประกัน, คู่มือและอุปกรณ์ต่อพ่วงของสินค้า
  •  สินค้านั้นต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ผลิตสินค้ากำหนดไว้
  •  สินค้าที่ได้รับภายใต้เงื่อนไขการจัดรายการ อาทิ ของแถม สินค้าแลกรับ สินค้าแลกซื้อ ฯลฯ จะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก
  •  ทางลูกค้าต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าคืน ค่าห่อของขวัญ ค่าหีบห่อพิเศษ ค่าติดตั้ง และค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆไม่สามารถขอคืนได้
ข้อกำหนดของการเปลี่ยนสินค้า

เมื่อสินค้ามีปัญหาลูกค้าต้องทำการติดต่อมายังฝ่าย HAMER Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 034 410 367, 061-4291414 เมื่อได้รับการยืนยันการเปลี่ยน-คืนสินค้าที่มีปัญหาจาก HAMER4X4 แล้ว ลูกค้าสามารถส่งสินค้ากลับมาที่ตัวแทนจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการของบริษัท

ข้อกำหนดของการเปลี่ยนสินค้า

หลังจากที่บริษัทอนุมัติคำขอคืนเงินคืนสินค้า ให้คุณทำการแพ็คสินค้าที่ต้องการส่งคืนและทำการจัดส่งไปที่ตัวแทนจัดจำหน่ายภายในระยะเวลา 3 วัน นับตั้งแต่วันที่การขอคืนสินค้าได้รับการอนุมัติ

โดยปัจจุบันมีการสามารถเคลม/คืนสินค้าได้ผ่าน 2 ช่องทางหลัก ดังนี้

  • สามารถแจ้งเคลมสินค้าได้ผ่านช่องทาง LINE OFFICIAL : @hamer หรือสามารถติดต่อผ่านทาง HAMER CALL CENTER ได้ที่เบอร์ติดต่อ 034 410 367, 061-429-1414 

3.2 กรณีที่จัดส่งสินค้าคืนผ่านทางขนส่งอื่นๆ (เช่น ThaiPost, J&T, BEST Express, Ninja Van, Shopee Express, DHL domestic และ Flash Express,ฯลฯ)

  • สามารถจัดส่งสินค้าคืนด้วยตัวเองได้โดยทางผู้ซื้อต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าส่งสินค้าคืน
  • สามารถจัดส่งคืนได้ผ่านช่องทางขนส่งที่ลูกค้าสะดวกทุกประเภท
  • ทันทีที่ส่งสินค้าแล้ว ให้ผู้ซื้อต้องทำการแจ้งทาง Call Center 

◦ ชื่อผู้จัดส่ง

◦ เลขติดตามพัสดุ

◦ หลักฐานยืนยันการจัดส่ง

ข้อควรระวัง* กรุณาอย่าแปะแบบฟอร์มใบปะหน้าพัสดุที่ตัวสินค้าเพราะอาจทำให้สินค้าเสียหาย

**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณารับคืนสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ทั้งนี้คำพิจารณาของ บริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด**

หากยังมีข้อสงสัยในการใช้งาน

หากคุณลูกค้ามีข้อสงสัย สามารถติอต่อ ได้ที่ช่องทาง  LINE OFFICIAL : @hamer และทาง Call Center : 06-14291414

ติดต่อเรา