HAMER RUBY 4.0″ LED SPOT LIGHT

FOR ALL CAR MODELS

HL022-4

5,500.00฿

  • ขนาดไฟ 4.0″
  • กำลังไฟสูงถึง 40W
  • ไฟมีอายุการใช้งานสูง
  • มีโลโก้ HAMER SIGNATURE
  • สามารถติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว

**หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าจัดส่ง หรือ ค่าติดตั้ง ค่าติดตั้งขึ้นอยู่กับตัวแทนติดตั้งในเขตพื้นที่นั้นๆ