ตู้เก็บของอเนกประสงค์

สำหรับ GLADIATOR ROOF TENT RACK

อะไหล่เสริม

5,000.00฿

– สามารถปรับแต่งได้ตามการใช้งาน

– ผลิตจากเหล็กคุณภาพหนา 1.40 มม.

**หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าจัดส่ง หรือ ค่าติดตั้ง ค่าติดตั้งขึ้นอยู่กับตัวแทนติดตั้งในเขตพื้นที่นั้นๆ