CROWN SERIES REAR BAR FOR FORD EVEREST

FOR FORD EVEREST 2020-2022+

REAR BUMPER

8,500.00฿14,100.00฿

– รองรับการติดตั้งโทลบอล

– ไม่บดบังทัศนวิศัย SENSOR

– รองรับการติดตั้งห่วงลาก

**หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าจัดส่ง หรือ ค่าติดตั้ง ค่าติดตั้งขึ้นอยู่กับตัวแทนติดตั้งในเขตพื้นที่นั้นๆ