G-SERIES REAR BUMPER FOR MITSUBISHI TRITON MN 2005-2014

FOR MITSUBISHI TRITON MN 2005-2014

REAR BUMPER

14,000.00฿

– รองรับระบบเซ็นเซอร์จากทางโรงงาน

– รองรับชุดลากจูง 3 ตัน

– ผลิตจากเหล็กท่อขนาด 2.5 นิ้ว