GLORY ROOF TENT RACK

TENT RACK

12,000.00฿

  • ผลิตจากเหล็กคุณภาพมีความหนาขนาด 4 มม.
  • ผ่านกระบวนการพ่นสีระบบ POWDER COATED
  • โครงสร้างมีความแข็งแรงสูง**หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าจัดส่ง หรือ ค่าติดตั้ง ค่าติดตั้งขึ้นอยู่กับตัวแทนติดตั้งในเขตพื้นที่นั้นๆ