RS REAR BUMPER FOR TOYOTA REVO 2020

FOR TOYOTA REVO 2020

REAR BUMPER

9,500.00฿11,800.00฿

  • รองรับการทำงานของเซ็นเซอร์เดิมของรถทั้งหมด
  • รองรับการติดตั้งชุดลาก
  • รองรับน้ำหนักการลาก 3 ตัน
  • ผลิตการเหล็กท่อขนาด 63.5 มม.
  • ไฟส่องป้ายทะเบียน

**หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าจัดส่ง หรือ ค่าติดตั้ง ค่าติดตั้งขึ้นอยู่กับตัวแทนติดตั้งในเขตพื้นที่นั้นๆ