S-SERIES REAR BUMPER FOR FORD RANGER RAPTOR 2018

FOR FORD RANGER RAPTOR 2018

REAR BUMPER

15,500.00฿

  • รองรับระบบเซ็นเซอร์จากทางโรงงาน
  • รองรับชุดลากจูง 3 ตัน
  • จุดใส่ห่วง 2 จุด

**หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าจัดส่ง หรือ ค่าติดตั้ง ค่าติดตั้งขึ้นอยู่กับตัวแทนติดตั้งในเขตพื้นที่นั้นๆ