SOLAR ROOF RACK FOR PICK UP

FOR CHEVROLET COLORADO 2016+

ROOF RACK

17,500.00฿

– แร็คเก็บสัมภาระ

– มาพร้อมไฟ LED CUBES 4 ดวง

– รองรับไฟ LIGHT BAR

**หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าจัดส่ง หรือ ค่าติดตั้ง ค่าติดตั้งขึ้นอยู่กับตัวแทนติดตั้งในเขตพื้นที่นั้นๆ